afb: Frits Ahleveldt hikingartist.com
De zorg voor welzijn en gezondheid brengt onbedoeld risico’s voor mens, dier en milieu met zich mee. Zo is de aanwezigheid van toxische stoffen in allerlei dagelijkse producten voor gezondheid en welzijn een gezondheidsrisico. Dit is niet alleen een reden tot actie voor deskundigen en beleidsmedewerkers. Wij allen kunnen tijdens de dagelijkse zorg voor gezondheid en welzijn thuis, op school, opleiding of werk, onderweg en tijdens recreatie, bijdragen aan de bescherming van de kwaliteit van (alle) leven.
Deze website onderzoekt de risico’s en geeft handreikingen voor een meer maatschappelijk verantwoorde zorg voor welzijn en gezondheid van mens en dier. Met meer kennis zijn we beter in staat keuzes te maken. Nadruk ligt op chemicaliën omdat dit een van de grootste uitdagingen is voor een groene gezondheidszorg. De website heeft vijf secties:
  1. Stoffeninformatie: kennis over risico’s van chemicaliën in producten voor gezondheid en welzijn;
  2. Groene Gezondheid: vermindering milieu- en gezondheidsrisico’s van medisch PVC en geneesmiddelen.
  3. Groene Chemie: ketenbrede aanpak van verontreiniging met chemicaliën in het algemeen;
  4. Groene Farmacie: ketenbrede aanpak van verontreiniging met humane en veterinaire geneesmiddelen;
  5. Groene Ziekenhuizen verminderen van de risico’s van de gezondheidspraktijk.
Sinds het jaar 1992 zet Huize Aarde zich in voor de VN Agenda 21.
Vanaf 2000 voert deze stichting het programma Groene Gezondheidszorg.

Betekenis van tekstkleur: definitie; meer informatie; bestand ophalen